Simple Green Mint je vysoko efektívny pre komplexný čistiaci servis solárnych panelov. Pokles efektivity panelov vďaka zašpineniu sa pohybuje až vo výške niekoľkých percent. Vďaka umytiu sú panely navyše antistaticky ošetrené, takže ich samočistiaca schopnosť je zvýšená. Rozdiel produkcie panelu umytého a neumytého je najviac rozoznateľný po dažďoch, keď vytrvalý nános na neumytých paneloch nedokáže zmyť ani dážď, ale na antistaticky ošetrených paneloch sa špina neudrží.

 

U špinavých veterných elektrární vzniká riziko samovznietenia

Teplota vznietenia usadeného prachu 558 °C

Teplota zažehnutia usadeného prachu 156 °C

Teplota vzplanutia usadeného prachu 242 °C