Spoločnosť SIMPLE GREEN CZ, s.r.o. je na trhu od roku 1997 a zaoberá sa výlučne dovozom a distribúciou čistiaceho a odmasťovacieho prostriedku SIMPLE GREEN ® nadnárodného koncernu SUNSHINE MAKERS Inc., je výhradným distribútorom pre Českú republiku,  Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajinu. Spoločnosť sa v roku 2012 premenovala z pôvodného názvu LIBERTY-TOP-TECH s.r.o., aby uľahčila orientáciu našich zákazníkov.

 

História

V roku 1990 zahájila spoločnosť Sunshine Makers Inc. prípravu predaja svojich výrobkov aj v Európe. Ukázalo sa však, že z dôvodu rešpektovania európskych predpisov nebolo možné používať niektoré látky tvoriace základ výrobku. Takou látkou je napr. Alcylphenol-Polyglycol-Ether/APEO/-Nonylphenols, povrchovo účinkujúce činidlo. Aj balenia boli prispôsobené normám EU a etikety a návody na použitie boli preložené do všetkých európskych jazykov. Po niekoľkoročnej intenzívnej výskumnej práci a po mnohých porovnávacích skúškach preukázali modifikované ‘európske varianty‘ výrobkov svoju účinnosť a kvalitu. Aby aj z ekonomického hľadiska bolo možné ponúkať cenovo prijateľné výrobky, sú výrobky pre európsky trh koncentrovanejšie a lacnejšie ako výrobky porovnateľnej kvality v zahraničí. V roku 1997 začala dcérska spoločnosť Simple Green AG hľadať distribučných partnerov, ktorí by prevzali filozofiu spoločnosti Sunshine Maker Inc. a šírili by dobré meno Simple Green na európskom svetadiele. Sunshine Makers Inc. ako jedna z predných svetových firiem v oblasti ekologických čistiacich prostriedkov a čistiacich systémov si je vedomá svojej zodpovednosti a chystá sa rozšíriť svoju vedúcu pozíciu na svetovom trhu a ponúkať vysoko kvalitné výrobky a hospodárne riešenia problémov. Výrobky Simple Green nachádzajú stále viac odberateľov v oblasti priemyslu, pretože svojimi výrobkami šetria životné prostredie a znižujú prevádzkové náklady. Prevádzka kúpele na nižšej teplote spôsobuje zníženie nákladov na energiu a zároveň sú vďaka zloženiu nízke náklady na likvidáciu odpadu.