SIMPLE GREEN Anti Spater patrí medzi najpoužívanejší prostriedok pri zváraní

  • dokonale odmastí zvárané časti
  • ochráni zvárence proti rozstreku v bezprostrednej blízkosti zvaru pri oblúkovom zváraní (metódy MIG/MAG, MMA, TIG, CO2) 
  • obmedzuje prichytávanie kovových guličiek na hubiciach horákov po ich namočení v prostriedku SIMPLE GREEN 
  • obmedzuje tvorbu dymu a zamedzuje vzniku pórovitých zvarov

Prípravok SIMPLE GREEN je nehorľavý, neagresívny  s pH9, s ohľadom na veľmi nízky obsah rozpustených anorganických solí (najmä Cl iónov) v prípravku sa znižuje aj riziko medzikryštálovej korózie pri zváraní nehrdzavejúcich ocelí.

Posudok na prichytávanie rozstreku kovu a vnútornej celistvosti zvarových spojov pri aplikácii prostriedku SIMPLE GREEN spracoval Technický dozorčí spolek v Brně a došiel pritom k záveru, že aplikáciou tohto prostriedku nedochádza k žiadnym vedľajším účinkom na akosť zvarových spojov alebo na zhoršenie ich vnútornej celistvosti. Toto zistenie je podložené vykonaním röntgenovej kontroly zvarov na pracovisku TDS Brno a je súčasťou tohto článku.

 

050920-Welding_x-ray-screening 0031 050920-Welding_x-ray-screening 0021 050920-Welding_x-ray-screening 0011