Simple Green FNH Odpeňovač je zmes derivátov z mastných kyselín a alifatických uhľovodíkov, určená k zníženiu peny v roztokoch na vodnej báze obsahujúce Simple Green čistiace a odmasťovacie prípravky.

Vlastnosti:

Simple Green FNH Odpeňovač je koncentrovaný, nejedovatý, nehorľavý a biologicky rozložiteľný. Neobsahuje silikón.

Balenie

72601  1 l fľaša
72610  10 kg kanister
Bezpečnostný list

2013 SAFE GREEN 4003.pdf (65,8 kB)