Priemyselný, vysoko účinný, vodou riediteľný čistiaci a odmasťovací prípravok určený k všeobecnému čisteniu a odmasťovaniu vysoko znečistených povrchov, vyžadujúci splnenie najvyšších bezpečnostných kritérií vydaných firmou BOEING D6-17487P a výrobcom leteckých motorov Pratt & Whitney PWA 36604 Revision C. Je vhodný na čistenie kovových, plastových aj lakovaných povrchov pomocou postrekovacích strojov, k tlakovému a ultrazvukovému odmasťovaniu v strojárstve, leteckej aj pozemnej doprave, bez poškodenia čistených povrchov.

Vlastnosti pracovnej zmesi
Nehorľavá, neabrazívna, bezoplachová, bez farbív a parfumov, neobsahuje teflon a silikón. Táto vysoko koncentrovaná zmes je riediteľná studenou vodou až do pomeru 1:200. Po zriedení optimálne odmasťuje pri bežnej teplote v dielni, je vysoko aktívna v teplotnom rozmedzí 10 – 60 °C, vďaka čomu dochádza k veľkej úspore energie. Pracovný roztok nie je podľa vyhlášky MŽP č 509/2005 Sb. považovaný za produkt s obsahom organických rozpúšťadiel, jeho VOC nie je potrebné registrovať. Zmes je veľmi dobre biologicky odbúrateľná, 100% po 28 dňoch podľa metódy OECD 301-D. SG Extréme už obsahuje inhibítor korózie.

Použitie výrobku
Prípravok nahrádza:
– Perchloethylen (perchlór)
– Trichlorethylen (trychlór)
– Lúh ( hydroxid sodný, hydroxid draselný)
– Toluen
– Technický benzín
– Acetón
– Xylen
– Arvu

Možné spôsoby použitia:
– Ručné umývanie
– Tlakové čistenie
– Umývanie ponorom
– Umývanie v ultrazvukových umývačkách
– Náplň pre pojazdové umývacie stroje

Odporúčané riedenie
Postrekové a odmasťovacie stroje: 0,5 – 1,5 %
Tlakové a ultrazvukové umývanie: 1,0 – 2,0 %
Ručné umývanie a odmasťovanie: 0,5 – 3,0 %

Všeobecné informácie o zložení
Zmes tvorí vodný roztok tenzidov, neobsahuje hydroxidy ani soli.
Rozpustnosť vo vode: 100%
Relatívna hustota : 1,022 g/cm3
pH : 100 % koncentrát : 10,5 – 11,0
10 % roztok: 9,0 – 10,0
1 % pracovný roztok: 8,5 – 9,0

Likvidácia nasýtenej pracovnej zmesi
Zmes nie je nutné pred likvidáciou neutralizovať, po dohode so správcom BČOV je možné ju zlikvidovať v čističke. Neobsahuje komplexotvorné látky negatívne ovplyvňujúce kalové hospodárstvo.

Balenie
1 liter fľaša
10 litrov kanister
208 litrov sud

Bezpečnostný list: 2016 BL Extreme Simple Green