Priemyselný, kyslý, vysoko účinný čistiaci, odmasťovací prípravok určený k všeobecnému čisteniu a odmasťovaniu v priemysle aj v terciárnej sfére. Odstraňuje vodný kameň z výmenníkov tepla, klimatizácií a chladiacich zariadení, vetracích systémov, potrubí, postrekovacích hláv a ďalších. Odstraňuje zvyšky mydla a stopy tvrdej vody z kúpeľní, doplnkov, porcelánu, keramiky a ďalších povrchov odolných voči kyselinám. Odstraňuje hrdzu, kysličníky farebných kovov, letovacie pasty, čistí silno zamastené povrchy strojných dielov. Využiteľný v postrekových, ultrazvukových umývačkách, pri ručnom umývaní, jeho parfum odstraňuje pachy z dielne a z prevádzky, môže sa používať aj v potravinárskom priemysle.

Vlastnosti pracovnej zmesi
Nehorľavá, neabrazívna, bezoplachová s obsahom modrozeleného farbiva, parfumovaná, neobsahuje teflon, bielidlá, čpavok, fosfáty a silikón. Riedenie pitnou vodou v pomere 1/1 až 1/3. Optimálne odmasťuje pri bežnej izbovej teplote 18 – 22°C – veľká úspora energie. Teplotný limit 43 °C.  Zmes je veľmi dobre biologicky odbúrateľná, 100% podľa metódy OECD 301-D. Čistiaca koncentrovaná zmes je klasifikovaná ako žieravá podľa smernice EC No 1272/2008.

Technické informácie
Rozpustnosť vo vode: 100%
pH: 100% koncentrát :1 – 1,5

Likvidácia nasýtenej pracovnej zmesi
Zmes po dohode so správcom BČOV je možné vylievať do splaškovej kanalizácie. Neobsahuje komplexotvorné látky negatívne ovplyvňujúce kalové hospodárstvo.

Balenie
72101 – 1 l fľaša
72110 – 10 l kanister
72120 – 208 l sud

Bezpečnostný list: 2016 BL Simple Green LSR