Umývanie a čistenie:

– plášťov budov
– presklených častí, okien, podláh a zábradlí
– výrobných zariadení v mäsokombinátoch a hydinových farmách
– pásových prepravníkov
– prepravných kamiónov – pozri verejná a kamiónová doprava